Nieuws

Cortina ontwerpt fiets van de toekomst

3 mei 2022

In het nieuws

Een e-bike die voldoet aan alle ontwerpwaarden van Cortina - hoe ziet die eruit?

deel dit artikel

Zwolle, 2022 - De e-bike lijkt hét vervoersmiddel van de toekomst te worden. De populariteit stijgt, en de voordelen in de stad nemen hand over hand toe. Meer dan de helft van de verkochte fietsen in Nederland is inmiddels een e-bike (bron) en een derde van de Nederlanders die nu geen e-bike heeft, geeft aan er over 10 jaar wel één te hebben en meer te willen gaan fietsen, zo blijkt uit onderzoek van Cortina. Maar hoe ziet de fiets van de toekomst er eigenlijk uit? Het design-team van Cortina keek naar trends, vroeg de Nederlandse bevolking naar hun idealen en vertaalde dit naar een design-visie.

Verstedelijking

De populariteit van de e-bike neemt sterk toe. De Europese fietsenmarkt is de afgelopen 5 jaar in marktwaarde verdubbeld en meer dan de helft van de nieuw verkochte fietsen in Nederland was in 2021 een e-bike (bron). Een van de belangrijkste aanleidingen hiervoor is de verstedelijking. Wereldwijd komen er iedere week anderhalf miljoen stedelingen bij en naar verwachting zal in 2030 zestig procent van de wereldbevolking in stedelijke regio’s wonen (bron). Ook in Nederland zal het aantal inwoners in steden toenemen. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving wonen in 2035 naar verwachting 750.000 meer mensen in de stad dan nu. Hierdoor zullen relatief veel mensen zich op een betrekkelijk klein oppervlak gaan verplaatsen, bijvoorbeeld om naar het werk te gaan, boodschappen te doen, of de kinderen van school te halen.

Leefbaarheid, duurzaamheid, gezondheid

Om de leefbaarheid van steden te waarborgen wordt er beleidsmatig steeds vaker op gestuurd om de impact van deze stedelijke mobiliteit zoveel mogelijk te beperken. Gemeentelijk beleid, zoals de Omgevingswet die op 1 januari 2023 in werking treed, is er bijvoorbeeld op gericht om het gebruik van auto’s in steden tot een minimum te beperken. Tegelijkertijd wordt het gebruik van fietsen in veel Europese steden gestimuleerd, zowel om duurzaamheidsdoelstellingen te behalen als de volksgezondheid te stimuleren. In 2020 is in Amsterdam bijvoorbeeld de Agenda Autoluw aangenomen. Deze belooft meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder ruimte voor auto’s (bron). Ook steden als Parijs en Milaan investeren stevig in de aanleg van fietspaden en het beperken van de bewegingsvrijheid van auto’s.

Fiets van de toekomst

Met deze trend in het achterhoofd, onderzocht Cortina wat de Nederlander verwacht van de fiets van de toekomst. De inzichten uit dit onderzoek heeft het design-team vervolgens vertaald naar een concept-bike die de visie op de ideale fiets vertegenwoordigd.

Wat meteen opvalt, is het opengewerkte en doorlopende frame. In lijn met de wens van bijna de helft van de Nederlanders zijn alle elementen, zoals de kettingkast, de bekabeling en de verlichting, hierin verwerkt. Het unisex frame maakt het een fiets voor iedereen. Meer dan de helft van de Nederlanders (54%) gaf aan te verwachten dat de verlichting van de fiets van de toekomst een stuk slimmer wordt. De Cortina Vision Bike heeft dan ook een lichtconcept met stadslicht en grootlicht voor, remlicht achter en verlichte pedalen. In de design-visie van Cortina wordt maximaal gebruik gemaakt van recyclebare kunststoffen en de onderdelen zijn robuust en slijtvast. Ook de verwarmde handvaten die 24% van de Nederlanders verwachten, banden zonder lucht die 31% interessant vindt, en het dashboard op het stuur met stembediening dat door 24% wordt verwacht, zijn onderdeel van Cortina’s ideale fiets van de toekomst.

Design-visie

Arif Veendijk, design lead Cortina vertelt over deze fiets van de toekomst: “Deze Vision Bike is voor Cortina de design-stip op de horizon. Het is de visuele vertaling van ons ideaalbeeld, waarin we de duurzaamheidsambities van onze organisatie, de wensen van onze gebruikers en grote trends die we zien op het gebied van stedelijke mobiliteit hebben samengebracht. Met deze concept-bike vertellen we in één oogopslag hoe de toekomst van fietsen er volgens ons uit komt te zien.

Bekijk hier de video over onze vision bike, de New Horizon.